Avslag i første runde. 2006-02-06
Mattilsynet har avslått søknaden vår om beskyttet opprinnelsesbetegnelse for Ringerikspoteten. Vi ser imidlertid gode muligheter til å nå frem med en anke.
Mattilsynet har i dag avslått søknaden om beskyttet opprinnelsesbetegnelse for Ringerikspoteten. Etter å ha behandlet saken på forskjellige nivåer i tre år, har byråkratiet ikke turt å skjære gjennom og gi oss og ordningen et positivt løft.

Vi ser imidlertid gode muligheter til å nå fram med en klage på vedtaket. Vi setter nå vår lit til at Landbruks-og matdepartementet viser handlekraft og mot og godkjenner søknaden. For å gi Ringerikspoteten et løft når det gjelder omdømme og kvalitet, trenger den en beskyttelse av navnet.

Mattilsynet har imidlertid godkjent vår dokumentasjon når det gjelder spørsmålet om hvor poteten kommer fra. "På bakgrunn av foreliggende opplysninger legger Mattilsynet til grunn at Ringerikspoteten har sin historiske opprinnelse på Ringerike. Dette har ringeriksbøndene sagt siden 1860-tallet, men det er likevel hyggelig at myndighetene er enige med oss på dette punktet.


Lutefisk og ringerikspotet
Potetsetting på Øren gård 16. mai
Pinnekjøtt og Ringerikspoteter.
Ringerikspotet - snacks
Potetopptakinga er i gang
Lammestek med ovnstekte ringerikspoteter og salat
Markvandring i Ringerikspotetåker
I år kan vi fråtse!
Årets måltid 2008
Koke - og skjæreprøven 2008
Ringerikspotet fra Ringerike tildelt prisen ”Årets råvare fra land”
Ringerikspoteten får beskyttelse!!
Ringerikspotetene i rute.
Høring
Ringerikspoteten får ikke beskyttet opprinnelsesbetegnelse.
Årets Ringerikspoteter testes.
Vi sikrer ”rekrutteringen”
Avslag i første runde.
Tredobler salget (RB)
Kampen for eksklusivitet (RB)


Tip a friendPrinter friendlyRingerikspotet BA | Anne Berte Lerberg | Ask, 3519 Hønefoss | T 48 20 84 03 | F 32 14 13 08 | post@ringerikspotet.no