Aabler 2004-03-25
Mer fart over dyrkingen ble det da gården ble solgt til Jens  Aabel i 1869. 


 Aabel var også ordfører, og en dyktig og anerkjent bonde og begynte å dyrke Ringeriks-poteter i større omfang.  I de første årene ble potetene kalt for Aabler og solgt som det både på Ringerike og i Kristiania.  Poteten var liten og gav lav avling. Kanskje bare halvparten av det andre potetslag på den tiden gav.  Men folk likte den og var villig til å betale mer enn for "vanlige poteter".  Da som nå ser det ut til at den ble betalt med minst dobbel pris i forhold til andre potetslag.

Den første skriftlige kilden som finnes om salg av Aabler, er fra gården Hunstad i Hole.  I en regnskapsprotokoll fra 1886 står det om omsetning av Aabler den 22. oktober.

NesteRingerikspoteten
Aabler
Ringerikspoteter eller røde ringeriks.
Red Røyse.
Ringerike potetsalgslag.
Dyrkingsproblemer
"Skal forgå av Ringerikspoteter."
Ikke krigspotet
Paterson Victoria
Moderne dyrking
Potetdyrkerlaget.
Opprinnelsesmerking.
Beskyttede Ringeriks.
Ringerikspotetsang
Matglede.


Tip a friendPrinter friendlyRingerikspotet BA | Anne Berte Lerberg | Ask, 3519 Hønefoss | T 48 20 84 03 | F 32 14 13 08 | post@ringerikspotet.no